Saturday, May 18, 2019

மொழி மாற்றங்கள்


                        மொழி மாற்றங்கள்
                       ===================
 அண்மைக் காலங்களில் சில பதிவுகளில் மொழி பெயப்பு மற்றும்  மொழி மாற்றம்  பற்றிய செய்திகள் வருகின்றன நண்பர் திரு வி நடன சபாபதி விளக்கமாக எழுதி வருகிறார் சொற்பொழிவை மொழி பெயர்ப்பதில்  சங்கடங்கள் அதிகம்  மற்ற படி ஒரு மொழியிலிருப்பதை  இன்னொரு மொழிக்கு மொழி பெயர்ப்போ மொழி மாற்றம்செய்வதோ அத்தனை  கஷ்டமில்லை  ஏனென்றால் மொழிபெயர்க்க கிடைக்கும் அவகாசம்  அதிகம்மொழி பற்றிய அறிவிருந்தால்
நான்மொழிபெயர்ப்பு மொழிமாற்றமென்பதில் இருக்கும் வித்தியாசம் பற்றி  அறிந்திருப்பதால் சொல்கிறேன்   வேற்று மொழியிலிருந்து  நம் மொழிக்கு மொழி பெயர்த்தால்  நம்  எழுத்தில் இருக்கும் நேடிவிடி போய்விடும் சாத்தியம் அதிகம்   நம்மொழியில் மாற்றும்போது பொருள் போகாமல்  மாற்றுவதை மொழி மாற்றம் என்பேன்   திருமதி கீதா மதிவாணன்    ஒரு ஆங்கில நூலை மொழிபெயர்த்து எழுதி இருந்தார்கள்  நான் என்ம்வழக்கப்படி மனதில் தோன்றியதை எழுதி விட்டேன்  அவரும் அதை  விரும்பி இருக்க மாட்டார்  இத்தனை கூறுபவன்நான் மட்டும் முயற்சி செய்திருக்க மாட்டேனா ? நானும்மொழி மாற்றம் செய்திருக்கிறேன்
செல்வி மாதங்கி மாலி அவர்கள்முக நூலில் the lonely bird   என்று ஒரு பதிவு ஆங்கிலத்தில் எழுதி இருந்தார்கள் நான் அதை தமிழாக்கம் செய்தேன் இதுமாதிரி தமிழிலும்  எழுத முடிந்ததுபற்றி அவர்களே ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள்  என்பேரன்  அவன் அன்னையைப் பிரிந்து ஒரு பதிவு ஆங்கிலத்தில் எழுதி இருந்தான் அதை  நான் தமிழ் படுத்தினேன் எனது செய்யாத குற்றமென்னும் பதிவை திரு அப்பாதுரைஆங்கிலத்தில் எழுதினார்கள்அண்மயில் கன்னட கிராமியப்பாடலை நான் தமிழ்ப்படுத்தினேன்   திருடி பி கைலாசம்  ஆங்கிலத்தில்  Victoriyan  ENGLISH  ல் இருப்பதாக ஏகாந்தன் கூறி இருந்தார்கள்  DRONA என்று  எழுதி இருந்ததை  நான்மிகவும்சிரமப்பட்டு தமிழாக்கினேன் நான் எழுதி இருப்பச்து எல்லாம் ஒரு ஆர்வக்கோளாறினால்  மட்டுமே என்பதை இங்கு பதிவு செய்கிறேன் நான் எந்த மொழியிலும் வல்லுனன் அல்ல  நீளம்  பார்த்து படிக்காமல் போகாதீர்கள்
DRONA
THY flaunted virgin phalanx cleft a two
By but a stripling, thine own pupil's son
Whose bow abash'd his sire's preceptor! You,
In pain of tortur'd vanity, let run
Thine ire to blind thee to the blackest deed
Besmirch'd the scroll of Aryan Chivalry!
The while thy master's ghoulish hate did feed
And fatten on thy victor's butchery,
 
Thy father's heart had it bore some pity
For Partha in his dire calamity,
Dread Nemesis had spar'd thine aged brain
The searing, killing agony accrued
Of death of
 thine own son. Thou didst but drain
The bitter gall thy
 vanity had brewed!

பிளக்க முடியாது எனக் கருதி
அமைத்த வியூகம்,, நீயே வியக்கும் வண்ணம்,
உன் மாணாக்கன் மகனாம் ஒரு இளங்கன்றால்
உடைக்கப் பட்டதும்,, போர் முறை மீறி,
அவனை வீழ்த்த வேறொரு வியூகம் அமைத்தனை நீ.
அறிந்திலை அப்போது , அதே யுத்த தர்மம் மீறலால்,
பார்த்தனின் புத்திர சோகம் உனக்கும் புரியும் எனவே

THE  LONELY BIRD

THEdusk was a rage of red
And melted away, was gold
The breeze was a welcome bliss
But in came a cruel cold.

The sun was away for a while
Stars, waiting for the moon
The sky was an empty heart
Oh Night! Be here soon.

Through the gray, gold and red
Fluttered a little lone bird
"Where were his friends"? I wondered
And it seemed, for a moment- he heard.

"What had kept you back?
Why did you wait so long?
Is it for a grain of rice?
Or some poet's sad- bird song?

You flutter as you fight with the breeze
Your wings growing tired as I see
What had kept you back- waiting?
While you watched your friends fly, free?

Fly home safe, little bird
Worry not, for the grain of rice
Your little ones wait for you, back home
Keep them safe from a world of lies.

Return to them, help them live
Return to them, to life
For rice is rice, and song- a song
But life- not something rife"!

He fluttered along- soon, was gone
The sky now dark- an empty space,
I closed my eyes, to feel through the sky
And I found his little wings' pace.

He was home, he was safe
That was all, I needed to know
The night was here- and so was the cold
"Au Revoir, little bird- for now, I must go".
.                                    ----------------------------
மஞ்சள் வெயில் மாலை மதி மயங்கும் வேளை
ஆதவன் மேற்கே மறைய மறைய
செக்கர் வானச் சிவப்பினூடே கருமேகம்
களைகட்ட ,இருட்டு கோலோச்சத் துவங்க
மென்காற்று வீச மெய் குளிரத் துவங்கியது.

அகண்ட வானில் புள்ளினங்கள் அழகாக ஓர்
ஒழுங்கில் சீராகப் பறந்து தத்தம் கூடுகள் நாட,
எல்லாம் சென்றதைக் கண்ட நான்
தூரத்தே தன்னந்தனியே ஒரு சிறு பறவை
ஆயாசத்துடன் பறந்து வருதல் கண்டேன்.

புள்ளே நீ ஏன் பின் தங்கி விட்டாய்.?
சிறகில் வலிமை குறைந்ததோ ?
உன் குஞ்சுகளுக்கு இரை கிடைக்க நீ
வெகுவாகப் பாடுபட்டாயோ.?
தானியங்கள் சிதறிக் கிடக்க வில்லையோ.?
புழுக்கள் மண்ணுக்கடியில் பதுங்கி விட்டனவோ?
இரையின்றி நீ சென்றால் அவற்றின்
ஏமாற்றம் தாங்க முடியாததோ.?

இருந்தாலும் சின்னப் பறவையே
உன் கூட்டம் விட்டு நீ பின் தங்கிச் செல்வது
எனக்கு என்னவோ போல் தோன்றுகிறது
இருட்டி விட்டால் உனக்குப் பாதை தெரியுமா.?
விரைவாய் சிறகசைத்துச் செல் சின்னப் பறவையே
தனியே இருத்தல் இவ்வுலகில் கொடிது.

நான் கண்களை மூடிக் கொள்கிறேன்.
நீ உன் சிறகசைப்பை விரைவாக்குகிறாய்
இருட்டினூடே நீ மறைந்து விடுகிறாய்.
உன் கூட்டிற்குள் சேர்ந்து விடுகிறாய்.
உன் குஞ்சுகள் ஆர்பரிக்க உன் அலகால்
அவற்றுக்கு ஆகாரம் ஊட்டுகிறாய்.

நன்றாயிரு பறவையே .நீ நலமாயிரு.
உன் நலம் நாடி கண்களை விழிக்கிறேன்.
சென்று வா என் சின்னப் பறவையே.”
.
 Ammaa

When I was home alone
I was happy thinking about the freedom
But without you it was actually boredom
The fights we have and the love we share
I missed it all and wanted nothing but care
Time passed
Oh I never knew it was cause I was thinking only about you
Things have changed  and so have I
I don’t know whether it is good or bad
But my love  always  was you mom
You were the Sun rays that woke me up
And the moon that put me to sleep
Like that I convinced  myself that you were there within myself
You are the one and only one who is so complete and so damn sweet
You are mine and you make me shine
Mom you are the best
LOVE YOU MOM
தளைகளும் கட்டுப்பாடும் அற்ற தனிமையில்
நானிருந்தபோது விடுதலை உணர்விருந்தது.
ஆனால் நீ இல்லாதது வெறுமை உணர்த்தியது
அன்புடன் உன அதட்டலும்,அதிகாரமும் இல்லாதிருந்தது
என்னுள் ஏக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

உன் உதிரத்தின் உயிராய் தொப்புள் கொடி
உறவாய் உதித்தவன் நான்.காலங் கடந்து
உணர்கிறேனோஅம்மாநீயின்றி நானில்லை என்று ?. 

என்னுள் மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது நான் அறிவேன்
அவை நல்லதோ அல்லதோ நானும் அறியேன் -ஆனால்
அறிகிறேன் அம்மாஎன் அன்பு என்றும் மாறாதது.

விடியலில் என்னை எழுப்பும் ஆதவன் நீ
அந்தியில் என்னை உறக்கும் நிலவும் நீ
என் எண்ணத்தில் உன்னை நிறுத்தி
நீயில்லா வெறுமையை விரட்டினேன்.

இனிமையின் இருப்பு நீ,பூரணத்தின் பொலிவு நீ
என்னுள் என்னை மிளிரச் செய்பவள் நீ
எல்லாம் எனக்கு நீயே அம்மா உலகில் சிறந்தவள் நீயே அன்றோ.!

Retribution for a crime not committed

yes drift away from the tube
as body retires to sleep;
the mind starts to ruminate
all day's events in keep

planned tasks are many; lay forgotten
incomplete, or left in abandon;
omission seems acceptable, if
the important ones are done

slumber isn't imminent; and when
eyes swoon down to sleep
colorful dreams parade in waves
like a story broad and deep.

dreams crafted in words
a thing of pleasant savor;
be posted in blogs - such
thoughts in dreams waver.

attempts to translate dreams
get foggy; lost in reformation
failed by elusive language
let down by own imagination
in early morning strolls - words
that tend to flow in a stream,
when armed with pen on return
why disappear as if in a dream?

faces remain familiar
but names tend to fade
mind desires to play with children
yet body has become a jade.

thoughts remain forever young
bodily discomforts, those bookmarks of age!
mind pursues what it desires; yet
alerts nothing can be done at this stage.

oh, dear world
to you this question is remitted
is dotage a fit retribution
for a crime never committed?

செய்யாத  குற்றம்

தொலைகாட்சி   நிகழ்ச்சிகள் 
நிறையவே   பார்த்து  விட்டு
நித்திரை  செல்லப் போகுமுன்
அன்றைய   நிகழ்வுகள்  
நினைவினில்  நிழலாடும்

        
என்னென்னவோ   செய்ய  எண்ணியவை 
        
செய்தே   முடிக்காமல்   மறக்கப்பட்டிருக்கும்
        
மறந்தாலும்   பாதகமில்லை 
        
முக்கியமானதாய்   இல்லாதவரை

கண்ணயர  சில நேரம்   பிடிக்கும் 
பின் கண்   மூடி உறங்கிவிட்டால்
கலர்கலராய்க்  கனவுகள்அலை அலையாய்
கதை போல  விரிந்து  பரவும்.

        
எழுத்தில்   கொண்டு வந்தால் 
        
இனிதே   ரசிக்கலாம்
        
இடுகையில்   பதிக்கலாம் 
        
என்றெல்லாம்   கனவினூடே   
        
நினைவுகளும்   கூடவே   வரும்

விடியலில்   எழுந்து  இனிய   கனவுகளை 
அசை   போட  முயன்றால்மசமசவெனத்
தெளிவின்றித்  தோன்றுவதை  எழுத்தில்
வடிக்க  வார்த்தைகளும்  வராது,
கற்பனையும்   கை  கொடுக்காது.
      
         அதிகாலை   நடை பயிலுகையில் 
         
எழுதுவதற்கு   விஷயங்கள்  யோசிக்க
         
நடையினூடே   வார்த்தைகளும்
         
அழகாக  வந்து   வீழும்.

சற்றே  மலர்ந்து  வீடு  வந்து
பேனா   பிடித்தால்   என்னதான்  
எழுதுவது,  ஒன்றும்   தோன்றாது
நினைப்பது   ஏன்  மறக்க  வேண்டும்..?

         
பார்த்த   முகம்  பரிச்சயமானது , பேர்மட்டும் 
         
வேண்டும்போது   நினைவுக்கு   வராது.
         
ஆடும்   சிறார்  கண்டு  மனம்  மகிழும்
         
கூடவே   ஓடியாட  உடல்   மறுக்கும்.
         
எண்ணங்களில்   இளமை  என்றுமிருக்கும்
         
உடல் உபாதைகள்  முதுமையை  நினைவூட்டும்.
         
வேண்டியதை  விரும்பிச்  செய்ய  விழையும் மனமே
        
உன்னால்  முடியாது  என்று  கூடவே   கூறும்.

உலகோரே   உங்களிடம்   கேட்கிறேன் 
வயோதிகம்   என்பது  செய்யாத   குற்றத்துக்கு 
விதிக்கப்பட்ட   தண்டனையா..?                          
                                

32 comments:

 1. நன்றாக இருக்கிறது ஐயா...

  அம்மா பற்றிய வரிகள் மிகவும் பிடித்தது...

  ReplyDelete
  Replies
  1. இயன்றவரை அவன் எண்ணியதை தமிழில் கொண்டு வர முயற்சித்திருக்கிறேன்

   Delete
 2. Replies
  1. பெரும்பாலும் வலைத்தளத்தில் ஆங்கிலம் தமிழ் இருமொழிகளும் தெரிந்தவர்களே இருக்கிறார்கள் அதனால்தான் இரு மொழிப் பதிவுகளையும் எழுதி இருக்கிறேன் உங்களிடம் இன்னும் மேன்மைப் படுத்தும் ஐடியாக்களை எதிர்பார்த்தேன்

   Delete
 3. ’ஆர்வக்கோளாறு’ என்கிறீர்கள். உண்மையில் அந்த குழந்தைத் தனமான ஆர்வமே உங்கள் source of energy.

  'மொழியாக்கம்’ எப்போதும் எல்லோருக்கும் நிறைவு தருவதில்லை. அந்த 'genre’ அப்படித்தான். மொழிவல்லமையைத் தாண்டியும், மொழியாக்கக்காரருக்கு ஓரளவு சிருஷ்டித்திறனும் தேவைப்படுகிறது. மேலும், ஒரு மொழி என்பது, வெறும் மொழி மட்டுமே அல்ல. அது அந்த மொழிபேசும் மக்களின் பண்பாடு, வாழ்வியல், சொல்லாடல், சடங்குகள் என பலவற்றை உட்கொண்டது. ஆதலின், வேறொரு மொழியோடு எளிதாக ஒத்திசைய மறுப்பது. இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு, ஓரளவு நெருக்கமான வார்த்தையாடல்களை சாதுர்யமாக, ஒரிஜினலின் ஆத்மாவுக்குப் பங்கம் வராமல், மொழியாக்கம் செய்யவேண்டியிருக்கிறது. இதைப் பொதுவாகச் சொன்னேன்.

  உங்களது முயற்சியில் ஆர்வம் தெரிகிறது. மாதங்கியின் The Lonely Bird -ஐ ஏற்கனவே மொழிபெயர்த்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறதே.

  உங்கள் பேரனின் கவிதைபற்றி பிறகு வருகிறேன்.

  ReplyDelete
  Replies
  1. டி பி கைலாசத்தின் துரோணா வின் மொழியாக்கம்குறித்தே நான்கருத்துகளை எதிர் நோக்கினேன்

   Delete
 4. மொழியாக்கம் எல்லோராலும் இயலாத செயல் தங்களது செயலுக்கு வாழ்த்துகள் ஐயா.

  ReplyDelete
 5. மொழி தெரிந்தவர்கள் முயற்சித்தால் முடியும் என்றே நினைக்கிறேன் பராட்டுக்கு நன்றி ஜி

  ReplyDelete
 6. காலையிலிருந்து தவணை முறையில் மெதுவாகப் படித்து விட்டேன். நன்றாயிருந்தது.

  ReplyDelete
 7. பதிவு சற்று நீளம்தான் அதற்காக தவணை முறையில்மெதுவாகப்படித்தேன் என்பது கொஞ்சம் ஓவராகத் தோன்று கிறது

  ReplyDelete
  Replies
  1. இதில் "ஓவராக" என்பதற்கு என்ன இருக்கு? நான் "எங்கள் க்ரியேஷன்ஸில்" வந்திருந்த தி/கீதாவின் சிநேகிதி "வேதா"என்பவரின் கதையைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூன்று நாட்களுக்குப் படித்தேன். :( நேரம் வாய்க்கணும் இல்லையா? ஒரே மூச்சில் படிக்க நினைத்தாலும் ஆரம்பிக்கையிலேயே பல சமயங்களில் ஏதேனும் தொலைபேசி அழைப்பு, இல்லைனா எவரேனும் கூப்பிடுவாங்க, இப்படி வந்துடும். :(

   Delete
  2. கீதா சாம்பசிவம் இதைவிட நீளமான பதிவுகளும் வருகின்றன ஒரு ஐந்து நிமிஷம் போதுமே படிக்க .படிப்பதை விட கருத்துகளைநான் எதிர்பார்க்கிறேன்

   Delete
  3. நானுமே சமீபத்தில் ஒவ்வொரு பதிவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் படிக்க முடிகிறது சார். அதி காலையில் வெளியாகும் பதிவுகளுக்கும் ஆஜர் ஆனேன் என்றால் பதிவைப் பொருத்து அவ்வப்போது வந்துதான் கமென்ட் போட்டுப் போவது வழக்கமாகி வருகிறது.

   சிறிய பதிவுகளுக்குக் கூட. நானும் கூட முழுவதையும் இப்போதுதான் வாசித்து முடித்தேன் சார்.

   பதிவு பெரிசு என்பதல்ல காரணம். கரண்டும் போய்விடுகிறது. இடையில் வீட்டு வேலைகள். ஒவ்வொன்ரறையும் மேலோட்டமாகப் படிக்க முடியாதே சார் உள்வாங்கிப் படிக்க வேண்டும் இல்லையா...5 நிமிடம் போதாது சார் எனக்கெல்லாம்..தொலைபேசி அழைப்புகள், என் செல்லத்தின் அழைப்பு என்று பல இடையில் வரும்....மிகவும் ஸ்லோ ரீடர் வேறு நான்.

   கீதா

   Delete
 8. படித்தேன். இதில் மாதங்கியின் கவிதை மொழியாக்கமும், உங்கள் பேரனின் கவிதையை மொழி மாற்றம் செய்ததையும் ஏற்கெனவே படிச்சிருக்கேன். மற்றதும் இப்போது படித்தேன். உங்கள் ஆர்வம் வியக்கத் தக்கது.

  ReplyDelete
  Replies
  1. என் ஆர்வம் இருக்கட்டும் மொழிமாற்றம் செய்ததில் இரு மொழி பதிவுகளும் இருக்கின்றனவே எப்படி இருந்தது என்று கூற் வீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தால் டெம்ப்லேட் பின்னூட்டம்தானா

   Delete
 9. @ஸ்ரீராம் மொழி மாற்றம் செய்யும்போது வாசிப்பவர்கள்குறை நிறைகளைக் கூற வேண்டுமென்பதே என் எதிர்பார்ப்பு

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. மொழிபெயர்ப்பை பற்றி ஒரு நீண்ட கட்டுரையே எழுதலாம். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்புக்கு அடையாளம் அது மொழிபெயர்ப்பு என்று தெரியாது இருத்தலே என்பார்கள். அதாவது எந்த மொழியில் அதை மொழி பெயர்க்கிறீர்களோ அந்த மொழியின் ஜீவன் மொழிபெயர்த்தில் இருக்க வேண்டும் என்று மொழியாக்கங்களை அனுபவித்தவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

  ஏகாந்தன் சார் பிரமாதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அவர்
  சொல்கிற சிருஷ்டித் திறனில் நான் சொல்கிற ஜீவன் கிடைக்கும்.

  மொழியாக்கம், மொழிபெயர்ப்பு என்றெல்லாம் இலக்கண விதிகளை இஷ்டம் போல வகுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. ரொம்ப சிம்பிள்: ஒரு மொழியில் இருப்பதை இன்னொரு மொழியில் வடித்தெடுப்து-- அவ்வளவு தான்.

  இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் உங்கள் மொழியாக்கத்தில் இருக்கிறதா என்று நீங்களே செக் செய்து கொள்ளுங்கள். நமக்கு நாமே நீதிபதி என்பது தான் எழுவது பற்றிய விஷயங்களில் எதையும் செய்வதற்கான துணிச்சலைக் கொடுக்கும்.

  ReplyDelete
  Replies
  1. நானெழுதி இருப்பதை நானே செக்செய்வது இருக்கட்டும் அப்படிச் செக்செய்தபின் தான் பதிவிடுகிறேன்இருமொழொயிலும் வல்லவர்களின்கருத்து அறிய ஆவாலால் தான் இரு மொழிகளிலும் பதிப்பித்து இருக்கிறேன் துரோணா மொழிமாற்றத்தின் கருத்து அறிய விரும்புகிறேன் டிக்‌ஷனரியி துணையால்தான்நானே பொருள் அறிந்தேன்

   Delete
 12. * எழுவது பற்றிய விஷயங்களில் = எழுதுவது பற்றிய விஷயங்களில்

  ReplyDelete
  Replies
  1. எழுதுவது என்றேட் படித்தேன்

   Delete
  2. என்றேட் அல்ல என்றே

   Delete
 13. சார் மொழிபெயர்ப்பு என்பது அத்தனை எளிதல்ல. ஒரிஜினலில் இருக்கும் அந்த உயிர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பில் பிறழ்ந்துவிடக் கூடாது.

  பல ஆங்கிலத் திரைப்படங்களின் தமிழில் வரும் சப்டைட்டில் கன்றாவியாக இருக்கும்.

  உங்கள் பேரனின் கவிதையை நீங்கள் மொழிபெயர்த்தது சிறப்பாக இருக்கிறது சார். லோன்லி பேர்ட் நீங்கள் அதன் அர்த்தத்தை உள்வாங்கி உங்கள் நடையில் மொழி பெயர்த்திருக்கிறீர்கள் அப்படியே ஒரிஜினல் ஸ்டான்ஸா படி இல்லாமல். அதுவும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது.

  உங்கள் ஆர்வத்திற்குப் பாராட்டுகள் சார்.

  கீதா

  ReplyDelete
  Replies
  1. எனக்கு த லோன்லி பேர்ட்பற்றிய கருத்தை செல்வி மாதங்கியே பாராட்டி இருந்தார்கள் நான் மொழிமாற்றம் என்றுதான் கூறி இருக்கிறேன் துரோணாபற்றிய கருத்து இல்லையா

   Delete
 14. மொழியாக்கம் என்று கூறினால்தான் தெரியும். அந்த அளவு ரசிக்கும்படியான மொழிபெயர்ப்பு ஐயா.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ரசித்ததற்கு நன்றி சார்

   Delete
 15. உங்களின் ஆர்வம் வியக்க வைக்கிறது. எனக்கு என்னவோ எல்லாவற்றிலும் மூலம் தான் மிகப்பிடித்தது. குறிப்பாக உங்கள் பேரனின் கவிதையும், லோன்லி பேர்டும் மூலம் இதயத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தன.
  துரோணா கவிதை உங்கள் ஏரியா, சக்ர வியூகத்தில் புகுந்த அபிமன்யூவாக கலக்கி விட்டீர்கள்.

  ReplyDelete
 16. மூலம் நன்றாயிருந்தால்தான் மொழியாக்கம் நன்றாய் இருக்கும் சக்கர வியூகம் என்று கூறுவதன் மூலம் அபிமன்யூ போல மாட்டிக் கொண்டேன் என்கிறீர்களா

  ReplyDelete
 17. உங்களது பேரனின் ’அம்மா’ கவிதையைப் படித்தேன். எண்ணங்களின் வார்த்தை வடித்தல் ஓரளவு சரியாக நிகழ்ந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. அவர் வேறெந்த source-ஐயும் சார்ந்து சிந்தித்தாரா எனத் தெரியாது.
  அதற்கான உங்களது மொழியாக்க முயற்சி.. சில இடங்களில் தடம் மாறிச் செல்கிறது!

  ReplyDelete